Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Obecné podmínky pronájmu

Popis vozidla 

Bürstner Aviano i 739G, Fiat Ducato 2,3 Mjet 35 (109 kW/148 PS), 3 500kg 

Obecné podmínky pronájmu 

 • řidičský průkaz skupiny B
 • platný občanský a řidičský průkaz
 • nájemce se zavazuje, že veškeré osobní údaje jsou pravdivé a podpisem smlouvy souhlasí s tím, že si pronajímatel může udělat kopii těchto dokladů
 • minimální věk 25 let
 • praxe minimálně 3 roky
 • minimální doba zapůjčení 7 dní
 • obytné vozidlo je možné zapůjčit jen do státu uvedených v závěrečných ustanoveních
 • pronajaté vozidlo nesmí být použito k odtahu dalších vozidel
 • je zakázáno kouřit uvnitř karavanu
 • je zakázáno používat svíčky, prskavky atd.
 • do vozidla je zákaz nošení a vstupu domácích mazlíčků jako kočka, pes apod.
 • na vozidle je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (polepování, vrtání, šroubování atd.)
 • vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům, nebo za účelem dalšího pronájmu či podnikání, k přepravě nebezpečných a rozměrných nákladů apod.
 • vozidlo může řídit i jiný řidič, pokud je uveden ve smlouvě o pronájmu, vlastní potřebné doklady pro uzavření smlouvy a splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Po začátku pronájmu není možné volit dalšího řidiče.
 • jestliže bude vozidlo předáno k řízení osobě, která není uvedena ve smlouvě, bude doměřen poplatek ve výši 5.000,- Kč a v případě havárie ponese veškerá rizika s tím spojená klient
 • po dobu pronájmu vozidla je nutné před jízdou vše zajistit tak, aby nedošlo k úrazům nájemce a ke škodám na vybavení
 • nájemce hradí všechny pokuty, penále a škody, jím způsobené, na kterých nenese vinu pronajímatel
 • nájemce musí dbát na bezpečné projetí veškerých mostů, tunelů, průjezdů, apod. Při předávání vozidla bude obeznámen s výškou vozidla, což potvrdí podpisem v předávacím protokolu
 • je zakázáno používat chemického WC bez chemie a běžného toaletního papíru

Platební podmínky

 • rezervace obytného vozu je možné (e-mail, telefon) platí pouze 5 dnů. Do té doby musí být uhrazena záloha 50% z celkové ceny. Pokud záloha nebude v uvedené době uhrazena, karavan bude dále nabízen jako volný.
 • doplatek zbylé částky ve výši 50% je nájemce povinen uhradit do 30 dnů před termínem vypůjčení vozidla.
 • cena je vždy za jeden den pronájmu
 • při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací, stává se smluvní pokutou za dřívější vrácení
 • jednorázový servisní poplatek ve výši 1.500,-Kč bez DPH
 • při předání vozidla požadujeme vratnou kauci 30.000,-Kč vč. DPH, která slouží pronajímateli jako jistina pro případ škod na karavanu, způsobených při pronájmu
 • v ceně je zahrnut limit 300km/den. Nad tento limit je počítáno 5,5 Kč/km + DPH, při vypůjčení nad 12 dnů je limit neomezen.

Odstoupení od rezervace

 • Při poškození vozidla v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace bez nároku na náhradu. Uhrazená záloha se vrací v plné výši, nebo bude navrhnut další volný termín v případě souhlasu nájemce.

V případě poruchy

 • veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele
 • Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla
 • Pokud jsou poruchy v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit ještě před návratem

Slevy

 • Stálým zákazníkům poskytujeme na třetí a každý další pronájem v délce min. 7 dnů slevu 5% (nevztahuje se na příslušenství v nadstandardu)

Předání a vrácení vozidla

 • vozidlo je možné převzít první den půjčení v době od 8.00 – 16.00 hod a předává se v den ukončení pronájmu v době 8.00 – 16.00 hod., každý den mimo sobotu
 • v případě prodlení o více než 3 hodiny bude účtován další 1 den vypůjčení
 • vozidlo se předává i vrací s plnou nádrží PHM – nafta
 • v případě použití hasícího přístroje a lékárničky, je nájemce povinen zakoupit tyto věci nové
 • vozidlo musí být vráceno v nepoškozeném a čistém stavu, tzn. interiér – vyprázdněná odpadní nádrž, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta WC, koš bez odpadků, žádné špinavé skvrny, sedadla, místo pro nohy, palubní deska, atd. musí být čisté – žádná tráva, bláto atd., karoserie bez nánosu, umytí zvenku požadujeme jen při celkovém silném znečištění exteriéru (kvůli případnému zjištění mechanického poškození vozidla)
 • při převzetí vozidla obě strany podepíší smlouvu o nájmu vozidla a seznámí se s jeho zařízením a používáním trvá cca 45-60min.
 • v případě, že během cesty vznikly škody na vozidle, je nutné to oznámit při předání pronajímateli

Cena zahrnuje

 • asistenční služby v Evropě
 • havarijní pojištění se spoluúčastí 10% min. 10.000,-Kč
 • čtvrtinu nádrže na čerstvou vodu
 • plná nádrž PHM - nafta
 • vyrovnávací nájezdové klíny
 • hadice na doplňování vody
 • dálniční známka ČR
 • během vaší dovolené možnost bezplatného parkování vašeho auta u nás

Naše přednosti 

 • luxusní obytný vůz s nadstandardní výbavou
 • 2 x Klimatizace, GPS, DVD, televize, garáž uvnitř vozu – pro 4kola, markýza, střešní nosič, vnitřní a venkovní sprcha

Storno poplatky

 • 60 dnů před termínem                           40% ze zálohy
 • 31 až 59 dnů před termínem                 60% ze zálohy
 • 11 až 30 dnů před termínem                 80% ze zálohy
 • 0 až 10 dnů před termínem                 100% ze zálohy

Pokuty a ostatní sankce    

 • ztráta hlavního startovacího klíče
 • 10 000 Kč
 • ztráta SPZ
 • 3 000 Kč
 • ztráta OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů atd. (cena za každou položku)
 • 5 000 Kč 
 • propálení či trvalé znečištění sedadel jednotlivě
 • 15 000 Kč
 • znečištění karoserie
 • 1 000 Kč
 • drobné oděrky na karoserii a interiéru
 • 3 000 Kč
 • nefunkční, nebo poškozená markýza
 • 25 000 Kč
 • za porušení zákazu vstupu domácích mazlíčků
 • 2 000 Kč
 • porušení zákazu kouření
 • 3 000 Kč
 • při vrácení nevyčištěného vozidla
 • 1 800 Kč
 • při vrácení silně znečištěného vozu
 • 6 000 Kč
 • za nevyprázdněné WC
 • 1 200 Kč
 • nevyprázdněná odpadní nádrž
 • 600 Kč
 • při poškození, či znečištění, které nelze odstranit
 • náhrada v plné výši
 • chybějící stav paliva odhadnut a přepočítán na běžnou cenu paliva + administrativní poplatek
 • 500 Kč
 • ztráta okna
 • náhrada v plné výši

  Veškeré poškození a ztráty se strhávají z vratné kauce. V případě poškození větší než je složený deposit, nájemce je povinen doplatit tuto položku do celkové výše ceny.

  Pojištění

  Vozidlo je pojištěno se spoluúčastí 10% (minimálně však 10.000,-Kč).

  Pojištění se nevztahuje

  • přepravovaný náklad a poškození interiéru nájemcem (zničení, odcizení)
  • při požití omamných a jiných návykových látek nájemcem
  • při požití alkoholických nápojů nájemcem
  • při prokazatelném poškození pronajatého vozu nájemcem
  • pojištění se nevztahuje na případný požár, způsobený jakýmkoliv vznícením ve vozidle
  • v případě poškození vozidla je nájemce povinen volat policii a sepsat protokol o poškození vozidla či krádeže. Požadovat doklad a hned po zjištění škody, pořídit dokumentaci škody.

  V případě, že složená kauce nepostačí na 10% spoluúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci. Ten se zavazuje rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit.

  V případě nehody

  • vždy zavolat policii a zajistit sepsání protokolu o nehodě, pořídit fotodokumentaci a jednoduchý nákres postavení vozidla (vozidel)
  • sepsat všechny účastníky a svědky nehody
  • nepojízdné vozidlo zabezpečit před dalším případným poškozením a vniknutím cizích osob
  • při nehodě a poruše vozidla, nemá nájemce nárok na výměnu vozidla ani jinou formu kompenzace ze strany pronajímatele
  • vozidlo je vybaveno kartou asistenční služby – kontaktovat asistenční službu

  Závěrečná ustanovení 

  Protože se jedná o zcela nový vůz, je krytý zárukou výrobce. Případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu. V případě, že nájemce nedodrží tyto pokyny, nebo nesplní další povinnosti, je odpovědný za veškeré škody, nebo následky nehody a krádeže. Nájemnci je přiložen seznam autorizovaných dealerů v případě opravy v zahraničí.

  Seznam států, do kterých je možné s tímto vozidlem vycestovat 

  Členské státy EHP

  Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a pro účely zelenokaretního systému i Švýcarsko.

  + státy mimo toto společenství: Andorra, Chorvatsko, Monako, San Marino, Vatikán.